Ze schůzí

- nesplněné úkoly, plány rozvoje, plánované akce, aj.:

- krátkodobé úkoly

 • mít se dobře a bavit se
  odpovídá: tajemník
  termín: do konce roku

- dlouhodobé úkoly

 • navrhnout nové logo klubu
  odpovídají: všichni
  termín: jakmile bude nápad okamžitě
 • uspořádat minimálně jeden sportovní turnaj
  odpovídají: všichni členové
  termín: do konce roku

- stálé úkoly, termíny:

 • zasedání předsednictva - nejméně 1x za 3 měsíce
 • členská schůze - nejméně 1x ročně
 • volby předsednictva - každé 2 roky

- volby předsednictva:

opět:

 • předseda - Tomáš Doubek
 • místopředseda - Tomáš Munzar
 • tajemník - Alexander Dušek