Profil člena:

Obligatorní znaky:

 • chlap
 • fotr od rodiny
 • rozvedený jednou nebo vícekrát
 • ve vynikající fyzické a zejména psychické kondici
 • krásný
 • chytrý
 • inteligentní
 • vtipný
 • dokonalý a bezvadný ve všem
 • gentleman
 • statečný v boji s blbostí

Fakultativní znaky:

 • vědět úplně všechno
 • na všechno mít odpověď
 • nevědět co s prachama
 • alkoholik (ale tajný)

Typické činnosti:

 • neustálý proces bádání a objevování čehokoli
 • cestování kamkoli, čímkoli a kdykoli

Povinosti člena:

 • platit řádně a včas předepsané příspěvky
 • pravidelně se účastnit schůzí
 • dle možností se podílet na přípravě a organizaci klubových akcí a aktivně se jich účastnit